Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew
 • Membru
 • ir-Renju Unit Labour Party

Gruppi politiċi

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 01.07.2014 ... : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (ir-Renju Unit)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (ir-Renju Unit)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (ir-Renju Unit)

President

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tan-Nofsinhar ta' l-Ażja u l-Assoċjazzjoni tan-Nofsinhar ta' l-Ażja għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC)
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja

Viċi President

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Asja t’Isfel u l-Assocjazzjoni ta’ l-Asja t’Isfel ghall-Kooperazzjoni Regjonali (SAARC)
 • 16.10.2014 ... : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja

Membru

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Kumitat dwar l-Estimi
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Membri ta’ l-ASEAN, l-Azja ta’Nofsinhar-lvant u r-Repubblika tal-Korea.
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Il-Kumitat għall-Estimi
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tan-Nofsinhar ta' l-Ażja u l-Assoċjazzjoni tan-Nofsinhar ta' l-Ażja għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC)
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja
 • 14.07.2014 ... : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 14.03.2018 ... : Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

Sostitut

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16.07.2014 ... : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili
 • 22.05.2015 ... : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa
 • 19.01.2017 ... : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Attivitajiet parlamentari fis-seduta plenarja għas-sitt leġiżlatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

122

Spegazzjonijiet tal-vot

07-05-2009 P6_CRE-REV(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta' slots f'ajruporti tal-Komunità

Spegazzjonijiet tal-vot

06-05-2009 P6_CRE-REV(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

Spegazzjonijiet tal-vot

06-05-2009 P6_CRE-REV(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa involuti f’attività b’kapaċità li fiha jaħdmu għal rashom u li tirrevoka d-Direttiva 86/613/KEE

Spegazzjonijiet tal-vot

06-05-2009 P6_CRE-REV(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi programm li jgħin l-irkupru ekonomiku permezz tal-għajnuna finanzjarja mogħtija mill-Komunità għall-proġetti fil-qasam tal-enerġija.

Spegazzjonijiet tal-vot

06-05-2009 P6_CRE-REV(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla

Spegazzjonijiet tal-vot

05-05-2009 P6_CRE-REV(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki

Spegazzjonijiet tal-vot

05-05-2009 P6_CRE-REV(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-annimali użati għal skopijiet xjentifiċi

Spegazzjonijiet tal-vot

05-05-2009 P6_CRE-REV(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod

Diskorsi ta’ minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

04-05-2009 P6_CRE-REV(2009)05-04(14)

It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati (dibattitu)

22-04-2009 P6_CRE-REV(2009)04-22(17)

Rapport(i) - bħala rapporteur

3

Opinjoni bħala rapporteur

7

OPINJONI dwar inizjattiva Ewropea għall-iżvilupp ta’ mikrokreditu b’appoġġ għat-tkabbir u l-impjiegi

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

OPINJONI dwar l-Inizjattiva tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Ċeka, tar-Renju ta' l-Iżvezja, tar-Repubblika Slovakka, tar-Renju Unit u tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar l-infurzar ta' deċiżjonijiet mogħtija in absentia u li temenda d-Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI dwar il-mandat ta' arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-Istati Membri, id-Deċiżjoni Qafas 2005/214/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ penali finanzjarji, id-Deċiżjoni Qafas 2006/783/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ ordnijiet ta’ konfiska u d-Deċiżjoni Qafas 2008/.../ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi f'materji kriminali li jimponu sentenzi jew miżuri ta' kustodja li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà għall-finijiet ta' l-eżekuzzjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

OPINJONI dwar il-White Paper dwar l-isport

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

OPINJONI dwar il-green paper dwar strumenti bbażati fuq is-suq għall-ambjent u għanijiet ta' politika relatati

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

OPINJONI dwar l-industriji Kulturali fl-Ewropa

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2007

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

  OPINION Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Proposta/i għal riżoluzzjoni

19

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar il-Pakistan

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar il-Bangladesh

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar is-Sri Lanka

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar in-Nepal

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar is-sitwazzjoni fi Sri Lanka

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

3

  Written declaration on recognising the significance of the swastika as a religious symbol of peace

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Waqgħet

Dettalji

Robert EVANS , Neena GILL

Data tal-ftuħ : 21-02-2005
Data ta’ għeluq : 21-05-2005
Numru ta’ firmatarji : 18 - 21-05-2005

  Written declaration on the European Parliament response to the Asian tsunami disaster

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Waqgħet

Dettalji

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Data tal-ftuħ : 10-01-2005
Data ta’ għeluq : 10-04-2005
Numru ta’ firmatarji : 112 - 10-04-2005

  Written declaration on commemmorations of the 20th anniversary of the Bhopal Disaster

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Waqgħet

Dettalji

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Data tal-ftuħ : 26-11-2004
Data ta’ għeluq : 26-02-2005
Numru ta’ firmatarji : 72 - 26-02-2005

Mistoqsija/jiet parlamentari

15

  Tiger conservation

02-12-2008 H-0964/2008 Kummissjoni

  CAP and rising food prices

24-06-2008 H-0517/2008 Kunsill

  Seasonal migrant workers

24-06-2008 H-0516/2008 Kummissjoni

  Increased prevalence of hepatitis B in Europe

10-06-2008 E-3523/2008 Kummissjoni

  Tackling abuse and neglect of the elderly

10-06-2008 E-3522/2008 Kummissjoni

  Increasing participation in EP elections 2009

03-06-2008 E-3330/2008 Kummissjoni

  Preventing the tiger from extinction

03-06-2008 H-0395/2008 Kummissjoni

  Tigers are close to extinction

27-11-2007 H-0958/2007 Kummissjoni

Sikurezza dwar nar fil-likandi

12-10-2007 O-0066/2007 Kummissjoni

  Promoting respect for the welfare of animals abroad

08-06-2006 P-2670/2006 Kummissjoni

Attivitajiet parlamentari fis-seduta plenarja għall-ħames leġiżlatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

52

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  More accessible digital content

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

  Vote

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Vote (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

  Draft 2004 budget as amended by the Council and Letters of Amendment 1,2,[amp] 3/2004

16-12-2003 P5_CRE(2003)12-16(4)

  European Network and Information Security Agency

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

  Trans-European networks

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

  Agenda

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

  Vote

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

  Vote (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Rapport(i) - bħala rapporteur

9

  Report on the draft general budget of the European Union for the year 2004 as modified by the Council (all sections) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) and Letters of amendment Nos 1/2004 - (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) and 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) to the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 Section I - European Parliament, Section II - Council, Section III - Commission, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII (A) - European Ombudsman, Section VIII (B) - European Data Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

  Report on the draft general budget of the European Union for the financial year 2004 - Section I - European Parliament, Section II - Council, Section IV - Court of Justice, Section V - Court of Auditors, Section VI - Economic and Social Committee, Section VII - Committee of the Regions, Section VIII(A) - European Ombudsman, Section VIII(B) - European Data-Protection Supervisor - Committee on Budgets

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

  Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2004 - Committee on Budgets

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

  Report on the proposal for a Council decision adopting a Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society (Enhanced Hughes procedure) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Proposta/i għal riżoluzzjoni

5

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Nepal

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kalimantan

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the earthquake in India

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

1

  Written declaration on religious rights and freedoms in France and the European Union

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Waqgħet

Dettalji

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Data tal-ftuħ : 20-02-2004
Data ta’ għeluq : 06-05-2004
Numru ta’ firmatarji : 50 - 06-05-2004

Mistoqsija/jiet parlamentari

8

  STOA decision to withhold publishing the study of Inedibles in Food Product Packaging

19-02-2004 O-0014/2004 Kummissjoni

  Work of the European Group on Ethics

25-04-2002 H-0331/2002 Kummissjoni

  Closing down tax havens and imposing taxes on currency transactions

24-10-2001 O-0098/2001 Kunsill

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Kummissjoni

  Social Exclusion

27-07-2000 H-0705/2000 Kummissjoni

  Joint Research Centre

06-06-2000 P-1908/2000 Kummissjoni

  Implementation of the Fifth Framework Programme

30-05-2000 H-0507/2000 Kummissjoni

  Establishment of a code of conduct for European multinational companies

23-09-1999 H-0533/1999 Kummissjoni

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels