Philip BUSHILL-MATTHEWS : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tan-Nofsinhar ta' l-Ażja u l-Assoċjazzjoni tan-Nofsinhar ta' l-Ażja għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC)
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja
 • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 29-11-2005 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31-08-2004 / 14-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 24-09-2004 / 18-06-2007 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Moldova
 • 30-11-2005 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 06-03-2007 / 13-07-2009 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Report on the implementation of the European Charter for Small Enterprises EN  
- EMPL_AD(2005)360337 -  
-
EMPL 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-importanza tad-drittijiet tax-xogħol u tal-ħaddiema fl-UE  
- P6_DCL(2009)0025 - Waqgħet  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Data tal-ftuħ : 09-03-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 146 - 08-05-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub on religious rights and freedoms in France and throughout the European Union EN  
- P6_DCL(2005)0005 - Waqgħet  
Caroline LUCAS , Claude MORAES , Baroness Sarah LUDFORD , Philip BUSHILL-MATTHEWS , Alain LIPIETZ  
Data tal-ftuħ : 21-02-2005
Data ta’ għeluq : 21-05-2005
Numru ta’ firmatarji : 68 - 21-05-2005

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.