Elizabeth LYNNE : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit Liberali, Demokratiku u Riformista - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Liberal Democrat Party (ir-Renju Unit)

Membri 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Impieg u Affarijiet Socjali
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Asja t’Isfel u l-Assocjazzjoni ta’ l-Asja t’Isfel ghall-Kooperazzjoni Regjonali (SAARC)
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Asja t’Isfel u l-Assocjazzjoni ta’ l-Asja t’Isfel ghall-Kooperazzjoni Regjonali (SAARC)

Sostitut 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Kultura, Zghazagh, Edukazzjoni, l-Mezzi u Sport
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet Umani, il-Politika ta' Sigurtà Komuni u Difiża

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the rights of deafblind people EN  
- P5_DCL(2004)0001 - Adottata  
Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO  
Data tal-ftuħ : 12-01-2004
Data ta’ għeluq : 12-04-2004
Adottata (data) : 01-04-2004
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P5_TA(2004)0277
Numru ta’ firmatarji : 323 - 01-04-2004
Dikjarazzjoni bil-miktub on the risks of exposure to electromagnetic fields from radio frequency antennas and mobile telephones EN  
- P5_DCL(2002)0003 - Waqgħet  
Michael CASHMAN , Arlene McCARTHY , Elizabeth LYNNE , Caroline LUCAS  
Data tal-ftuħ : 12-03-2002
Data ta’ għeluq : 12-06-2002
Numru ta’ firmatarji : 34 - 13-06-2002