Elizabeth LYNNE : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 03-02-2012 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 03-02-2012 : Liberal Democrats Party (ir-Renju Unit)

Viċi President 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Membri 

  • 16-09-2009 / 03-02-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel
  • 19-01-2012 / 03-02-2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 16-09-2009 / 03-02-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan
  • 19-01-2012 / 03-02-2012 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-insegwiment malizzjuż  
- P7_DCL(2010)0072 - Waqgħet  
Elizabeth LYNNE , Roberta ANGELILLI , Tanja FAJON , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data tal-ftuħ : 20-09-2010
Data ta’ għeluq : 20-12-2010
Numru ta’ firmatarji : 139 - 20-12-2010
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istrateġija tal-UE għall-persuni bla dar  
- P7_DCL(2010)0061 - Adottata  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Data tal-ftuħ : 06-09-2010
Data ta’ għeluq : 16-12-2010
Adottata (data) : 16-12-2010
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2010)0499
Numru ta’ firmatarji : 391 - 16-12-2010
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-kanser tas-sider fl-Unjoni Ewropea  
- P7_DCL(2009)0071 - Adottata  
Elizabeth LYNNE , Michail TREMOPOULOS , Lívia JÁRÓKA , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG  
Data tal-ftuħ : 14-12-2009
Data ta’ għeluq : 25-03-2010
Adottata (data) : 05-05-2010
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2010)0146
Numru ta’ firmatarji : 381 - 25-03-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji