Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej
 • Membru
 • ir-Renju Unit Conservative Party
 • Data tat-twelid: 11 ta' Mejju 1948, Colombo (Sri Lanka)

Intervent(i) fis-seduta plenarja

19

Prospettivi ta' paċi għall-peniżola Koreana fid-dawl tal-iżviluppi riċenti (dibattitu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Ordni tas-seduta

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Ordni tas-seduta (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Ordni tas-seduta (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq (dibattitu)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq (dibattitu) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 - it-taqsimiet kollha (dibattitu)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Segwitu u sitwazzjoni attwali tal-Aġenda 2030 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (dibattitu)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(14)

Is-settur privat u l-iżvilupp (preżentazzjoni qasira)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

RAPPORT dwar is-settur privat u l-iżvilupp

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

8

Opinjoni bħala rapporteur

5

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 466/2014/UE li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea.

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 480/2009 li jistabbilixxi Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

OPINJONI dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

OPINJONI dwar mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll miftiehem bejn l-UE u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ partijiet

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Opinjoni bħala shadow rapporteur

32

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tiddenunzja l-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Comoros

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tiddenunzja l-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea u l-Unjoni tal-Comoros

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

OPINJONI dwar il-QFP li jmiss: tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 230/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

OPINJONI dwar iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

OPINJONI dwar l-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-segwitu u r-rieżami tal-Aġenda 2030

09-05-2016 B8-0583/2016

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sudan t'Isfel

05-11-2014 B8-0214/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar ir-risposta tal-UE għat-tfaqqigħ tal-Ebola

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladexx

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/riv. 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-rispons tal-UE għat-tfaqqigħ tal-Ebola

16-09-2014 B8-0107/2014

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

2

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rispons li għandu jingħata għall-isfidi ppreżentati mill-Indiċi Globali tal-Ġuħ

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Waqgħet

Dettalji

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data tal-ftuħ : 24-02-2016
Data ta’ għeluq : 24-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 61 - 25-05-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għoti ta' sostenn kostanti min-naħa tal-Unjoni Ewropea għall-qerda tal-poljo

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Magħluqa bmaġġoranza

Dettalji

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Data tal-ftuħ : 09-03-2015
Data ta’ għeluq : 09-06-2015
Adottata (data) : 09-06-2015
Il-lista ta' firmatarji hija ppubblikata fl-Anness 01 għall-Minuti tat-11-06-2015
Numru ta’ firmatarji : 404 - 10-06-2015

Mistoqsijiet bil-miktub

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Kummissjoni

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Kummissjoni

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Kummissjoni

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Kummissjoni

Mistoqsijiet orali

1

It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsijiet bil-miktub

05-05-2015 O-000046/2015 Kummissjoni

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels