Dorette CORBEY : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (in-Netherlands)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 08-09-2005 / 14-01-2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għas-Sajd

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas għal azzjoni tal-Komunità biex jintlaħaq użu sostenibbli ta' pestiċidi  
- ITRE_AD(2007)382627 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti  
- ITRE_AD(2007)382540 -  
-
ITRE 
OPINION Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC EN  
- PECH_AD(2007)378705 -  
-
PECH 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tuberkulożi  
- P6_DCL(2009)0038 - Waqgħet  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Data tal-ftuħ : 23-03-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 195 - 08-05-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-mard rewmatiku  
- P6_DCL(2008)0008 - Adottata  
Edite ESTRELA , Dorette CORBEY , Adamos ADAMOU  
Data tal-ftuħ : 30-01-2008
Data ta’ għeluq : 22-05-2008
Adottata (data) : 05-06-2008
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2008)0262
Numru ta’ firmatarji : 410 - 22-05-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub on diabetes EN  
- P6_DCL(2006)0001 - Adottata  
John BOWIS , Georgs ANDREJEVS , Dorette CORBEY , Karin SCHEELE  
Data tal-ftuħ : 16-01-2006
Data ta’ għeluq : 16-04-2006
Adottata (data) : 27-04-2006
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2006)0185
Numru ta’ firmatarji : 422 - 16-04-2006

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.