Mauro NOBILIA : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 21-07-1999 / 21-07-1999 : Membri mhux marbuta
 • 22-07-1999 / 20-09-2000 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Membru
 • 21-09-2000 / 19-07-2004 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Teżorier

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Alleanza nazionale (l-Italja)

Viċi President 

 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur

Membri 

 • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Kumitat dwar Kultura, Zghazagh, Edukazzjoni, l-Mezzi u Sport
 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Impieg u Affarijiet Socjali
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Cipru
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Repubblika Slovakka

Sostitut 

 • 09-09-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Malta
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Kumitat Temporanju dwar is-sistema ta’ intercezzjoni Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the tragedy of illegal immigrants shipwrecked in the Mediterranean EN  
- P5_DCL(2003)0028 - Waqgħet  
Sebastiano (Nello) MUSUMECI , Cristiana MUSCARDINI , Mauro NOBILIA , Adriana POLI BORTONE  
Data tal-ftuħ : 19-11-2003
Data ta’ għeluq : 19-02-2004
Numru ta’ firmatarji : 28 - 19-02-2004
Dikjarazzjoni bil-miktub on Union support to assist women undergoing hardship to bring their pregnancy to term EN  
- P5_DCL(2001)0008 - Waqgħet  
Cristiana MUSCARDINI , Mauro NOBILIA , Franz TURCHI , Sergio BERLATO , Sebastiano (Nello) MUSUMECI  
Data tal-ftuħ : 25-06-2001
Data ta’ għeluq : 25-09-2001
Numru ta’ firmatarji : 16 - 25-09-2001