Ward BEYSEN : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 10-02-2003 : Grupp tal-Partit Liberali, Demokratiku u Riformista - Membru
  • 11-02-2003 / 19-07-2004 : Membri mhux marbuta

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vlaamse liberalen en democraten (il-Belġju)

Viċi President 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Legali u s-Suq Intern

Membri 

  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Malta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitatgħall-Affarijiet Legali u s-Suq Intern
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Assemblea Parlamentari tan-NATO

Sostitut 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
  • 17-01-2002 / 10-02-2003 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija
  • 11-03-2003 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Regulation amending Council Regulation (EEC) no. 3330/91 on the statistics relating to the trading of goods between Member States, with specific reference to a simplified application of the nomenclature of products - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0153/2000 -  
-
JURI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on postponing the enlargement of the European Union EN  
- P5_DCL(2004)0007 - Waqgħet  
Ward BEYSEN  
Data tal-ftuħ : 09-02-2004
Data ta’ għeluq : 06-05-2004
Numru ta’ firmatarji : 7 - 06-05-2004
Dikjarazzjoni bil-miktub On reasons for abstaining on the Tampere resolution EN  
- P5_DCL(1999)0009 - Waqgħet  
Ward BEYSEN  
Data tal-ftuħ : 03-11-1999
Data ta’ għeluq : 03-02-2000
Numru ta’ firmatarji : 1 - 03-02-2000