Regina BASTOS : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (il-Portugall)

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Kumitat Speċjali dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (Riformulazzjoni)  
- IMCO_AD(2013)516701 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 207/2009 tal-Kunsill dwar il-marka kummerċjali Komunitarja  
- IMCO_AD(2013)516700 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar aġenda għal pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibbli  
- FEMM_AD(2013)502102 -  
-
FEMM 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

ABBOZZ TA’ OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri biex jitlesta s-suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika u biex jinkiseb Kontinent Konness, u li jemenda d-Direttivi 2002/20/KE, 2002/21/KE u 2002/22/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1211/2009 u (UE) Nru 531/2012  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-protezzjoni soċjali għal kulħadd, inklużi l-persuni li jaħdmu għal rashom  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050, futur b'enerġija  
- IMCO_AD(2012)496509 -  
-
IMCO 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sikurezza f'każ ta' nirien domestiċi  
- P7_DCL(2012)0035 - Waqgħet  
Emma McCLARKIN , Regina BASTOS , Dennis de JONG , Robert ROCHEFORT , Marc TARABELLA  
Data tal-ftuħ : 19-11-2012
Data ta’ għeluq : 19-02-2013
Numru ta’ firmatarji : 189 - 20-02-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-istabbiliment ta' statuti Ewropej għas-soċjetajiet mutwi, l-assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet  
- P7_DCL(2010)0084 - Adottata  
Marc TARABELLA , Regina BASTOS , Pascal CANFIN , Marie-Christine VERGIAT , Renate WEBER  
Data tal-ftuħ : 10-11-2010
Data ta’ għeluq : 10-03-2011
Adottata (data) : 10-03-2011
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2011)0101
Numru ta’ firmatarji : 386 - 10-03-2011

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji