Nessa CHILDERS : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (l-Irlanda)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Sostitut 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar ir-Rapport ta' Progress dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropea tad-Diżabilità (2010-2020)  
- ENVI_AD(2017)606210 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità b'riferiment partikolari għall-Osservazzjonijiet Konklużivi tal-Kumitat tan-NU dwar is-CRPD  
- ENVI_AD(2016)577058 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE  
- ENVI_AD(2015)557227 -  
-
ENVI 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta’ persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi  
- ENVI_AD(2017)604553 -  
-
ENVI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar l-appoġġ għas-superstiti tat-thalidomide  
- B8-1341/2016  

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi minuri 
Interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 130a u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Singapore (A8-0053/2019 - David Martin) EN  
 

I am disappointed to see a majority of my colleagues persisting with this model that grants big business an exclusive judicial forum to challenge government policy-making whenever they think decisions taken in the public interest will interfere with their profits.
The Investor Court System, which the EU executive champions as an important reform to a dispute settlement, actually maintains the all the perverse features of this flawed approach.
We are willingly taking our own governments hostage to a maximalist doctrine of ‘legitimate expectations’ from the business sector which can and does chill regulation, on pain of extortionately expensive litigation.
By pushing this model, particularly among developed countries, we are effectively undermining our own legal and judicial institutions, where the same legal standards should apply to all under the same conditions.
There is a groundswell of frustration and anger against the unequal dividends of globalisation among the general public.
Those who claim to defend it are actually undermining open societies by turning a deaf ear to their legitimate concerns.

Strateġiji għall-integrazzjoni tar-Rom (B8-0098/2019) EN  
 

It is clear that more efforts are needed in all areas of Roma integration in Europe. The resolution today is asking that the next Commission make Roma inclusion one of its priorities, as a follow up to last year’s Report on the fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism.
Last year the Parliament asked for Member States to end statelessness, to ensure access to all the essential basic services, including healthcare, housing and education. However, since then very little progress has been made. Furthermore, Member States and the Commission should also ensure deeper involvement of Roma representatives in the development and implementation of this EU strategic framework.
Lastly, the Parliament is now asking for a wider set of priorities, clear targets, timelines and indicators for monitoring to be established so that, in the future, progress can be clearly evaluated. We sincerely hope these recommendations will be taken into account seriously and with urgency.

Servizzi ta' indukrar fl-UE għal ugwaljanza aħjar bejn is-sessi (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) EN  
 

The unequal involvement of men and women in care and domestic activities remains a persistent challenge. The average amount of time spent on unpaid domestic and care work is more than three times higher for women than men. One year has passed since EU leaders signed the European Pillar of Social Rights and ye, there is little sign of progress as many of the legislative files falling under the Pillar have been stalled in the Council.
With an ageing population, the demand on care services is increasing year on year and the existing approaches to care are no longer suited to new models of work such as zero-hour contracts or night shifts.
It is a positive step that some Member States have introduced fiscal incentives for companies that provide childcare for their employees in order to improve work-life balance. However, new solutions are still lacking in many Member States. Furthermore, the Commission needs to ensure that the European Institute for Gender Equality possesses adequate resources to monitor the development of care infrastructure and the implementation of work-life balance policies.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-Ekonomija Soċjali u Solidali  
- P8_DCL(2016)0124 - Waqgħet  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Data tal-ftuħ : 30-11-2016
Data ta’ għeluq : 01-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 35 - 02-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar mard respiratorju kroniku  
- P8_DCL(2016)0115 - Waqgħet  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 249 - 25-01-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar Leonard Peltier  
- P8_DCL(2016)0113 - Waqgħet  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 29 - 25-01-2017

Dikjarazzjonijiet