• Anna Maria   CORAZZA BILDT  

Anna Maria CORAZZA BILDT : Opinjoni bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM