• Anna Maria   CORAZZA BILDT  

Anna Maria CORAZZA BILDT : Opinjoni bħala rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-kriżi alimentari, il-frodi fil-katina alimentari u l-kontroll tagħha  
- IMCO_AD(2013)516893 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar kif nevitaw il-ħela tal-ikel: strateġiji għal katina tal-ikel aktar effiċjenti fl-UE  
- IMCO_AD(2011)472037 -  
-
IMCO