• Anna Maria   CORAZZA BILDT  

Anna Maria CORAZZA BILDT : Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - It-tmien leġiżlatura 

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Waqgħet  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 120 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra s-cyberbullying u d-disseminazzjoni ta' pornografija vendikattiva  
- P8_DCL(2016)0123 - Waqgħet  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 73 - 22-02-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni ta' tfal li l-ġenituri tagħhom qegħdin il-ħabs  
- P8_DCL(2016)0084 - Waqgħet  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 276 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar titjib fil-kooperazzjoni ta' emerġenza biex jinstabu tfal neqsin fil-periklu u titjib fil-mekkaniżmi ta' allerta tat-tfal fl-Istati Membri tal-UE  
- P8_DCL(2016)0007 - Magħluqa b'maġġoranza  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Eleonora EVI , Jana ŽITŇANSKÁ , Kinga GÁL , Helga STEVENS , Lefteris CHRISTOFOROU , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Dubravka ŠUICA , Theodoros ZAGORAKIS , Catherine STIHLER , Miriam DALLI , Renate WEBER , Philippe DE BACKER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jeroen LENAERS , Indrek TARAND , Sophia in 't VELD , Caterina CHINNICI  
Data tal-ftuħ : 01-02-2016
Data ta’ għeluq : 01-05-2016
Adottata (data) : 02-05-2016
Lista ta' firmatarji : P8_PV(2016)05-09(ANN01)
Numru ta’ firmatarji : 465 - 02-05-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-investiment fit-tfal  
- P8_DCL(2015)0042 - Magħluqa b'maġġoranza  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Caterina CHINNICI , Jean LAMBERT , Julie WARD , Gabriele ZIMMER , Mairead McGUINNESS , Jana ŽITŇANSKÁ , Filiz HYUSMENOVA , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Nathalie GRIESBECK  
Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Adottata (data) : 07-12-2015
Lista ta' firmatarji : P8_PV(2015)12-14(ANN01)
Numru ta’ firmatarji : 428 - 09-03-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-bullying u l-vjolenza fl-iskejjel  
- P8_DCL(2015)0028 - Waqgħet  
Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 119 - 08-12-2015