Sandrine BÉLIER : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Franza)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1185/2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord ta' bastimenti  
- ENVI_AD(2012)480798 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar id-defiċit ta’ proteini fl-UE: x’soluzzjoni għal problema li ilha teżisti?  
- ENVI_AD(2011)452688 -  
-
ENVI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra t-telf tal-bijodiversità  
- P7_DCL(2010)0028 - Waqgħet  
Sandrine BÉLIER , Anne DELVAUX , Gerben-Jan GERBRANDY , Karin KADENBACH , Kriton ARSENIS  
Data tal-ftuħ : 19-04-2010
Data ta’ għeluq : 09-09-2010
Numru ta’ firmatarji : 157 - 09-09-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji