François ALFONSI : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE 
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran 

Sostitut 

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq 

Kuntatt