Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
 • Membru
 • il-Ġermanja Bündnis 90/Die Grünen
 • Data tat-twelid: 26 ta' Marzu 1961, Bad Wildungen

Intervent(i) fis-seduta plenarja

40

Implimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (dibattitu)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4)

Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi (dibattitu)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(16)

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi (dibattitu)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi (dibattitu) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Emendi ta' diversi Regolamenti fil-qasam tal-agrikoltura u tal-iżvilupp rurali (dibattitu)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE (dibattitu)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glifosat u proċeduri ta' awtorizzazzjoni (dibattitu)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

AGRI
05-11-2015 A8-0311/2015

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

8

RAPPORT dwar l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-fniek tat-trobbija

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

Opinjoni bħala shadow rapporteur

16

OPINJONI dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

AGRI
30-08-2018 AGRI_AD(2018)623647

OPINJONI dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2019

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

OPINJONI dwar il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

OPINJONI dwar strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini – Inħeġġu l-produzzjoni tal-pjanti leguminużi u li fihom il-proteini fis-settur agrikolu Ewropew

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċilì dwar il-kummerċ ta' prodotti organiċi

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

OPINJONI dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2012/2002, ir-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, UE Nru 1304/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1308/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

OPINJONI dwar it-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE;

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

6

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

2

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni ta' prodotti organiċi f'kantins

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Waqgħet

Dettalji

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 75 - 25-01-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħela tal-ikel

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Waqgħet

Dettalji

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Data tal-ftuħ : 12-01-2015
Data ta’ għeluq : 12-04-2015
Numru ta’ firmatarji : 179 - 17-04-2015

Mistoqsijiet bil-miktub

33

  Infringements of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

16-07-2018 E-003938/2018 Kummissjoni

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Kummissjoni

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Kummissjoni

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Kummissjoni

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Kummissjoni

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Kummissjoni

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Kummissjoni

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Kummissjoni

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Kummissjoni

Mistoqsijiet orali

10

Interpellanza maġġuri - Nirien fl-Unjoni Ewropea dan is-sajf

21-07-2017 O-000063/2017 Kummissjoni

Iż-żieda fl-epidemiji tal-HIV, it-TB u l-HCV fl-Ewropa

31-05-2017 O-000045/2017 Kummissjoni

Interpellanza maġġuri - Segwitu tal-iskandlu tal-importazzjonijiet ta' laħam Brażiljan

12-04-2017 O-000029/2017 Kummissjoni

Xaħmijiet trans (TFAs)

13-07-2016 O-000106/2016 Kummissjoni

Xaħmijiet trans (TFAs)

13-07-2016 O-000105/2016 Kunsill

Tifqigħa tal-virus Zika

24-02-2016 O-000030/2016 Kummissjoni

Impunità għal delitti Frankisti fl-Istat Spanjol

07-12-2015 O-000157/2015 Kummissjoni

Kriterji għall-identifikazzjoni ta' sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali

13-02-2015 O-000017/2015 Kummissjoni

Interpellanzi

2

Nirien fl-Unjoni Ewropea dan is-sajf

21-07-2017 G-000009/2017 Kummissjoni

Segwitu tal-iskandlu tal-importazzjonijiet ta' laħam Brażiljan

12-04-2017 G-000004/2017 Kummissjoni

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels