Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
 • Membru
 • il-Ġermanja Bündnis 90/Die Grünen
 • Data tat-twelid: 26 ta' Marzu 1961, Bad Wildungen

Intervent(i) fis-seduta plenarja

36

Emendi ta' diversi Regolamenti fil-qasam tal-agrikoltura u tal-iżvilupp rurali (dibattitu)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE (dibattitu)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glifosat u proċeduri ta' awtorizzazzjoni (dibattitu)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Iż-żejt tal-palm u d-deforestazzjoni tal-foresti pluvjali (dibattitu)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Prattiki frodulenti fis-Settur tal-laħam Brażiljan (dibattitu)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Pjan ta' azzjoni tal-UE kontra t-traffikar ta' organiżmi selvaġġi (dibattitu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

AGRI
05-11-2015 A8-0311/2015

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

6

RAPPORT dwar l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-fniek tat-trobbija

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

Opinjoni bħala shadow rapporteur

12

OPINJONI dwar strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini – Inħeġġu l-produzzjoni tal-pjanti leguminużi u li fihom il-proteini fis-settur agrikolu Ewropew

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċilì dwar il-kummerċ ta' prodotti organiċi

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

OPINJONI dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 u li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2012/2002, ir-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, UE Nru 1304/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013, (UE) Nru 1307/2013, (UE) Nru 1308/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, (UE) Nru 652/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

OPINJONI dwar it-taħlita ta' finanzjament it-tajba għar-reġjuni tal-Ewropa: ibbilanċjar tal-istrumenti u l-għotjiet finanzjarji fil-politika ta' koeżjoni tal-UE;

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

OPINJONI dwar it-tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

  OPINION on Discharge 2014: EU General Budget - EU Commission

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

OPINJONI dwar it-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Proposta/i għal riżoluzzjoni

6

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

2

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni ta' prodotti organiċi f'kantins

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Waqgħet

Dettalji

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 75 - 25-01-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ħela tal-ikel

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Waqgħet

Dettalji

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Data tal-ftuħ : 12-01-2015
Data ta’ għeluq : 12-04-2015
Numru ta’ firmatarji : 179 - 17-04-2015

Mistoqsija/jiet parlamentari

37

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Kummissjoni

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Kummissjoni

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Kummissjoni

Interpellanza maġġuri - Nirien fl-Unjoni Ewropea dan is-sajf

21-07-2017 O-000063/2017 Kummissjoni

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Kummissjoni

Iż-żieda fl-epidemiji tal-HIV, it-TB u l-HCV fl-Ewropa

31-05-2017 O-000045/2017 Kummissjoni

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Kummissjoni

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Kummissjoni

Interpellanza maġġuri - Segwitu tal-iskandlu tal-importazzjonijiet ta' laħam Brażiljan

12-04-2017 O-000029/2017 Kummissjoni

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels