Gerald HÄFNER
 • Gerald
  HÄFNER
 • il-Ġermanja
 • Data tat-twelid: 3 ta' Novembru 1956, München

Gruppi politiċi

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (il-Ġermanja)

Viċi President

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana

Membru

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Affarijiet Legali

Sostitut

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Attivitajiet parlamentari fil-plenarja – is-seba leġislatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

65

Is-sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

Id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Il-ftehim interistituzzjonali dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza (dibattitu)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

Problemi kostituzzjonali ta' governanza b'diversi livelli fl-UE (dibattitu)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Rapport(i) - bħala rapporteur

3

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

33

RAPPORT dwar il-modifika tal-ftehim interistituzzjonali dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

RAPPORT dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

RAPPORT dwar l-emenda tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament fir-rigward tal-mistoqsijiet parlamentari

AFCO
18-02-2014 A7-0123/2014

RAPPORT dwar l-implementazzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona fir-rigward tal-Parlament Ewropew

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

RAPPORT dwar problemi kostituzzjonali ta’ governanza b’diversi livelli fl-Unjoni Ewropea

AFCO
15-11-2013 A7-0372/2013

Opinjoni bħala rapporteur

3

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perijodu bejn l-2020 u l-2020

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-Sena Ewropea taċ-Ċittadini (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Opinjoni bħala shadow rapporteur

34

OPINJONI dwar in-negozjati dwar il-QFP 2014-2020: it-tagħlimiet li għandhom jittieħdu u t-triq 'il quddiem

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

OPINJONI dwar ir-rapport ta' inkjesta dwar ir-rwol u l-operazzjonijiet tat-Trojka (BĊE, Kummissjoni, FMI) fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

OPINJONI dwar id-29 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2011)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

OPINJONI dwar l-idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità - id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi u t-Taħriġ (Europol) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u 2005/681/ĠAI

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

OPINJONI dwar is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 - it-taqsimiet kollha

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

OPINJONI dwar l-ippjanar tal-politika bil-quddiem u t-tendenzi fuq perjodu twil ta' żmien: l-implikazzjonijiet baġitarji għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

OPINJONI dwar il-Baġit 2014 – Mandat għat-Trilogu

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Proposta/i għal riżoluzzjoni

38

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Vjetnam, b'mod partikolari l-libertà tal-espressjoni

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni tar-refuġjati tal-Korea ta' Fuq

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mistoqsija/jiet parlamentari

6

L-adeżjoni tal-UE għall-ECHR u r-riforma tal-ECtHR

08-02-2012 O-000031/2012 Kunsill

  Implementation of the EU strategy for the Danube region with regard to navigability

18-07-2011 E-007406/2011 Kummissjoni

  Amendment of Directive 2006/114/EC and transposition into domestic law of Directive 2005/29/EC

28-01-2011 E-000924/2011 Kummissjoni

Dikjarazzjonijiet (Is-seba' leġiżlatura parlamentari)

Dikjarazzjoni ta' interessi finanzjarji

Dikjarazzjoni dwar il-parteċipazzjoni ta’ Membri f’avvenimenti organizzati minn partijiet terzi