Axel VOSS : Dar 

Viċi President 

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand 

Membru 

Kumitat għall-Affarijiet Legali 

Sostitut 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
Kumitat għall-Petizzjonijiet 

L-aħħar attivitajiet 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) EN  
- JURI_AD(2018)628700 -  
-
JURI 
Opinjoni bħala shadow rapporteur 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Awtorità Ewropea tax-Xogħol  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
Opinjoni bħala shadow rapporteur 

Kuntatt