• Danuta   JAZŁOWIECKA  

Danuta JAZŁOWIECKA : Opinjoni bħala rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-investiment għall-impjiegi u t-tkabbir: il-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni  
- EMPL_AD(2015)549168 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013  
- EMPL_AD(2015)549263 -  
-
EMPL