Danuta JAZŁOWIECKA : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (il-Polonja)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  • 02-09-2009 / 26-01-2010 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI Ġew stabbiliti għodod għall-monitoraġġ tal-effettività tal-infiq tal-Fond Soċjali Ewropew fuq ħaddiema aktar imdaħħlin fiż-żmien? (Rapport Speċjali Nru 25/2012 tal-Qorti tal-Awdituri)  
- EMPL_AD(2014)521688 -  
-
EMPL 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE dwar il-Kwalifiki Professjonali  
- EMPL_AD(2011)467172 -  
-
EMPL 
OPINJONI dwar il-Green Paper bit-titolu 'Lejn sistemi ta' pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibbli u siguri'  
- ECON_AD(2011)452673 -  
-
ECON 
OPINJONI dwar ir-Rapport tal-2010 dwar l-implimentazzjoni tal-programmi tal-politika ta’ koeżjoni għall-2007-2013  
- EMPL_AD(2010)450880 -  
-
EMPL 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-titjib tad-dijanjożi bikrija tal-mard kardjovaskulari fost in-nisa  
- P7_DCL(2014)0003 - Waqgħet  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 151 - 14-04-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-kanċer tal-prostata fl-Unjoni Ewropea  
- P7_DCL(2014)0001 - Waqgħet  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 162 - 14-04-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni mill-ibbuljar ta' persuni li jbatu bl-awtiżmu  
- P7_DCL(2013)0024 - Waqgħet  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Data tal-ftuħ : 09-12-2013
Data ta’ għeluq : 09-03-2014
Numru ta’ firmatarji : 156 - 09-03-2014

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji