Marek Józef GRÓBARCZYK

Intervent(i) fis-seduta plenarja

13

Deċiżjoni adottata fil-15 ta' Lulju 2015 dwar il-pakkett tas-sajf dwar l-enerġija (dibattitu)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

Strateġija Ewropea għas-sigurtà tal-enerġija (dibattitu)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

Riżorsi umani għall-monitoraġġ mill-ACER tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa (dibattitu)

21-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-21(4)

Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (dibattitu)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Deċiżjoni adottata dwar Qafas Strateġiku għall-Unjoni tal-Enerġija (dibattitu)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

Programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Latvjana (dibattitu)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Latvjana (dibattitu) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

RAPPORT dwar Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

1

Opinjoni bħala rapporteur

1

OPINJONI on a new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based sector

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Opinjoni bħala shadow rapporteur

3

OPINJONI dwar strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u li temenda d-Direttiva 2003/35/KE

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja minn impjanti medji tal-kombustjoni

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-każ ta’ Nadiya Savchenko

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet

04-03-2015 B8-0219/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet

04-02-2015 B8-0130/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-settur tal-azzar fl-Unjoni Ewropea

10-12-2014 B8-0354/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-Uzbekistan

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mistoqsijiet bil-miktub

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Kummissjoni

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Kummissjoni

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Kummissjoni

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Kummissjoni

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Kunsill

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Kummissjoni

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Kummissjoni

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Kummissjoni