Paul NUTTALL : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Membri mhux affiljati
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 08-12-2018 : United Kingdom Independence Party (ir-Renju Unit)
 • 09-12-2018 / 14-02-2019 : Independent (ir-Renju Unit)
 • 15-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 30-08-2017 / 06-11-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 22-01-2018 / 12-06-2018 : Kumitat għall-Baġits
 • 22-01-2018 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji