Elena BĂSESCU : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (ir-Rumanija)

Viċi President 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Membri 

 • 16-07-2009 / 10-11-2009 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-09-2009 / 19-01-2010 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 20-01-2010 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Moldova
 • 12-05-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq Ordni Ewropea tal-Priżervazzjoni tal-Kontijiet sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru transkonfinali tad-dejn f'materji ċivili u kummerċjali  
- ECON_AD(2012)475906 -  
-
ECON 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta’ priġunieri f’pajjiżi Ewropej mis-CIA: segwitu tar-Rapport tal-Kumitat tat-TDIP tal-PE  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar is-27 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-Dritt tal-UE (2009)  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-titjib tad-dijanjożi bikrija tal-mard kardjovaskulari fost in-nisa  
- P7_DCL(2014)0003 - Waqgħet  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 151 - 14-04-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni tad-delfini fil-Baħar l-Iswed  
- P7_DCL(2012)0023 - Waqgħet  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Data tal-ftuħ : 02-07-2012
Data ta’ għeluq : 08-11-2012
Numru ta’ firmatarji : 193 - 26-10-2012

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji