Petru Constantin LUHAN

Gruppi politiċi

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (ir-Rumanija)

Membru

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Sostitut

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Attivitajiet parlamentari fil-plenarja – is-seba leġislatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

642

Is-sorveljanza tas-suq tal-prodotti (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima u r-reazzjoni għat-tniġġis (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

Protezzjoni tal-konsumaturi fis-servizzi ta' utilità (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

L-implimentazzjoni ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Il-Programm ta' Riċerka u Żvilupp għall-Għixien Attiv u Megħjun (A7-0076/2014 - Claude Turmes)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.24)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

Opinjoni bħala rapporteur

1

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta’ investiment

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Opinjoni bħala shadow rapporteur

12

OPINJONI dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 – Kura tas-saħħa innovattiva għas-seklu 21

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

OPINJONI Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2010-2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

OPINJONI dwar l-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

OPINJONI dwar l-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

OPINJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f''Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020)'

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

OPINJONI dwar l-attrattiva tal-investimenti fl-Ewropa

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Proposta/i għal riżoluzzjoni

5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar Strateġija Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar Strateġija Ewropea għar-Reġjun tad-Danubju

18-01-2010 B7-0036/2010

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nirien tal-foresti fis-sajf 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

2

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni tat-tfal u d-drittijiet tagħhom fil-kuntest tal-ispazju tal-isem tal-internet immirat lejn it-tfal

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Waqgħet

Dettalji

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Data tal-ftuħ : 09-09-2013
Data ta’ għeluq : 09-12-2013
Numru ta’ firmatarji : 230 - 10-12-2013

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-indirizzar tal-marda tal-isklerożi multipla fl-Ewropa

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Adottata

Dettalji

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Data tal-ftuħ : 09-05-2012
Data ta’ għeluq : 13-09-2012
Adottata (data) : 13-09-2012
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2012)0357
Numru ta’ firmatarji : 408 - 13-09-2012

Proposti għal Att tal-Unjoni

1

Proposta għal Att tal-Unjoni dwar ir-regoli tat-tikkettar volontarju fir-rigward tal-informazzjoni relatata mal-idoneità tal-ikel għal veġetarjani u l-vegani

27-11-2013 B7-0401/2013

Mistoqsija/jiet parlamentari

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Kummissjoni

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Kummissjoni

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Kummissjoni

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Kummissjoni

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Kummissjoni

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Kummissjoni

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Kummissjoni

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Kummissjoni

Dikjarazzjonijiet (Is-seba' leġiżlatura parlamentari)