• Petru Constantin   LUHAN  

Petru Constantin LUHAN : Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 – Kura tas-saħħa innovattiva għas-seklu 21  
- REGI_AD(2013)514579 -  
-
REGI 
OPINJONI Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli  
- REGI_AD(2013)508069 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2010-2012  
- REGI_AD(2013)510632 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar l-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva  
- LIBE_AD(2013)500739 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar l-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali  
- LIBE_AD(2013)497913 -  
-
LIBE 
OPINJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)  
- AFET_AD(2012)492562 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f''Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020)'  
- AFET_AD(2012)492561 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020)  
- AFET_AD(2012)492560 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni  
- REGI_AD(2012)487706 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar l-attrattiva tal-investimenti fl-Ewropa  
- REGI_AD(2012)483789 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti  
- REGI_AD(2011)472020 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar il-modernizzazzjoni tal-akkwist pubbliku  
- REGI_AD(2011)464809 -  
-
REGI