• Petru Constantin   LUHAN  

Petru Constantin LUHAN : Proposti għal att tal-Unjoni - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Il-Membri jistgħu jressqu talba lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi att tal-Unjoni (att ġdid jew emenda għal att eżistenti). Artikolu 47

Proposta għal Att tal-Unjoni dwar ir-regoli tat-tikkettar volontarju fir-rigward tal-informazzjoni relatata mal-idoneità tal-ikel għal veġetarjani u l-vegani  
- B7-0401/2013