Petru Constantin LUHAN : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (ir-Rumanija)

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 16-09-2009 / 19-12-2011 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u New Zealand
 • 20-12-2011 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Mercosur
 • 19-01-2012 / 27-11-2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 28-11-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta’ investiment  
- LIBE_AD(2013)504372 -  
-
LIBE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Saħħa elettronika 2012-2020 – Kura tas-saħħa innovattiva għas-seklu 21  
- REGI_AD(2013)514579 -  
-
REGI 
OPINJONI Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli  
- REGI_AD(2013)508069 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2010-2012  
- REGI_AD(2013)510632 -  
-
REGI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Proposti għal att tal-Unjoni  
Il-Membri jistgħu jressqu talba lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi att tal-Unjoni (att ġdid jew emenda għal att eżistenti). Artikolu 47

Proposta għal Att tal-Unjoni dwar ir-regoli tat-tikkettar volontarju fir-rigward tal-informazzjoni relatata mal-idoneità tal-ikel għal veġetarjani u l-vegani  
- B7-0401/2013  

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-protezzjoni tat-tfal u d-drittijiet tagħhom fil-kuntest tal-ispazju tal-isem tal-internet immirat lejn it-tfal  
- P7_DCL(2013)0014 - Waqgħet  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Data tal-ftuħ : 09-09-2013
Data ta’ għeluq : 09-12-2013
Numru ta’ firmatarji : 230 - 10-12-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-indirizzar tal-marda tal-isklerożi multipla fl-Ewropa  
- P7_DCL(2012)0020 - Adottata  
Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS  
Data tal-ftuħ : 09-05-2012
Data ta’ għeluq : 13-09-2012
Adottata (data) : 13-09-2012
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2012)0357
Numru ta’ firmatarji : 408 - 13-09-2012

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji