• Norica   NICOLAI  

Norica NICOLAI : Opinjoni bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar ir-reġjuni li għadhom lura fl-UE  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar l-aċċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020  
- PECH_AD(2017)610677 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro  
- REGI_AD(2017)606263 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar il-Governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna fil-kuntest tal-SDGs 2030  
- PECH_AD(2017)602837 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar Strateġija Spazjali għall-Ewropa  
- AFET_AD(2017)601237 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar Strateġija Spazjali għall-Ewropa  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2015  
- PECH_AD(2017)592433 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali 2015 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Ġlieda kontra l-frodi  
- REGI_AD(2017)592212 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku  
- PECH_AD(2016)592195 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar il-pjan ta' azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-organiżmi selvaġġi  
- PECH_AD(2016)585608 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar l-aċċess għall-Finanzjament għall-SMEs u żieda fid-diversità tal-finanzjament lill-SMEs f'Unjoni tas-Swieq Kapitali  
- REGI_AD(2016)580519 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u l-Kosta u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2007/2004, ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE  
- PECH_AD(2016)578545 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali 2014 dwar Il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - Il-Ġlieda kontra l-Frodi  
- REGI_AD(2015)567811 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar l-isfruttament tal-potenzjal ta' Riċerka u Innovazzjoni fl-Ekonomija Blu biex jinħolqu t-Tkabbir u l-Impjiegi  
- PECH_AD(2015)549450 -  
-
PECH