Norica NICOLAI : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Naţional Liberal (ir-Rumanija)

Viċi President 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Membri 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 16-09-2009 / 13-04-2013 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 19-01-2012 / 09-09-2012 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 14-04-2013 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar is-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-baħar fil-kuntest tal-kooperazzjoni operattiva kkoordinata mill-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea  
- AFET_AD(2013)516826 -  
-
AFET 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-Ġestjoni tar-Ritorn: kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, implimentazzjoni effikaċi tal-ftehimiet u l-implimentazzjoni prattika tad-Direttiva dwar ir-Ritorn  
- FEMM_AD(2013)522800 -  
-
FEMM 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiżguraw livell għoli komuni ta’ sigurtà tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar l-Unjoni  
- AFET_AD(2013)516830 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm ta' appoġġ għas-sorveljanza u l-insegwiment fl-Ispazju  
- AFET_AD(2013)519586 -  
-
AFET 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-integrazzjoni tal-edukazzjoni fiżika sabiex jiġu żviluppati b'mod sostenibbli t-talenti sportivi tat-tfal tal-iskola promettenti, b'diżabbiltà jew mingħajr diżabbiltà  
- P7_DCL(2013)0001 - Waqgħet  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Data tal-ftuħ : 15-04-2013
Data ta’ għeluq : 15-07-2013
Numru ta’ firmatarji : 164 - 15-07-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar tfal bis-sindromu Down  
- P7_DCL(2011)0052 - Adottata  
George Sabin CUTAȘ , Viorica DĂNCILĂ , Norica NICOLAI , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Data tal-ftuħ : 30-11-2011
Data ta’ għeluq : 29-03-2012
Adottata (data) : 18-04-2012
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2012)0130
Numru ta’ firmatarji : 386 - 29-03-2012

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji