Norica NICOLAI : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru
 • 07-07-2014 / 04-11-2014 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Membru
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Viċi President
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa - Viċi President

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 11-10-2015 : Partidul Naţional Liberal (ir-Rumanija)
 • 12-10-2015 / 20-06-2016 : Independent (ir-Rumanija)
 • 21-06-2016 / 01-07-2019 : ALDE Romania (ir-Rumanija)

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għas-Sajd
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Sajd

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 07-07-2014 / 12-10-2015 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 13-10-2015 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar Strateġija tal-UE għar-Reġjun Adrijatiku u Joniku  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  
- REGI_AD(2018)628643 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar ir-reġjuni li għadhom lura fl-UE  
- PECH_AD(2018)612274 -  
-
PECH 
OPINJONI dwar l-aċċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi minuri 
Interpellanzi minuri għal tweġiba bil-miktub, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 130a u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Talbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că problema operelor de artă și a bunurilor furate pe perioada conflictelor armate și a războaielor reprezintă un subiect important pentru foarte mulți cetățeni europeni care așteaptă din partea Uniunii Europene susținere legislativă în ceea ce privește rezolvarea proceselor în care se află. Aspectul transnațional și internațional al acestor cereri și procese de recuperare și restituire reprezintă un impediment în concluzionarea acestora într-un timp rezonabil. Având în vedere angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre la nivel internațional în susținerea demersurilor de găsire și recuperare a bunurilor și operelor de artă furate în timpul conflictelor armate și al războaielor, doresc să subliniez importanța pe care o are implicarea tuturor instituțiilor naționale și europene vizate.

Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) RO  
 

Am votat împotriva acestui raport deoarece consider că atât propunerea Comisiei Europene, cât și amendamentele adoptate de către Parlamentul European încalcă Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, introduc măsuri arbitrare și politice de stopare a fondurilor europene pentru statele membre și pedepsesc cetățenii europeni pentru deciziile politice luate de către guverne. Țin să subliniez că aspectele privind sistemul judiciar și organizarea acestuia țin de subsidiaritate, iar prin adoptarea acestui raport se încalcă în mod direct Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și principiile acestuia. Faptul că nu există o listă clară a criteriilor de evaluare în funcție de care se vor lua aceste decizii va duce, cu siguranță, la măsuri subiective și arbitrare. În ceea ce privește evaluatorii, faptul că această analiză va fi făcută doar de către Comisia Europeană, instituție cu o conducere politică, și nu de către un număr de experți imparțiali reprezintă un alt semnal că această inițiativă se dorește a fi una pur politică. Desigur, înțeleg nevoia Comisiei de a redistribui fondurile europene după bunul plac și de a găsi soluții după retragerea Marii Britanii din UE, dar cred că acest proiect va duce la mult mai multă dezbinare și va spori neîncrederea în instituțiile UE.

Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (A8-0415/2018 - Barbara Kappel) RO  
 

Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că opiniile exprimate de către raportor sunt extrem de relevante în ceea ce privește raportul anual al activităților financiare ale BEI. Subliniez faptul că Banca Europeană de Investiții trebuie să continue să investească în IMM-uri, să sprijine sectoarele economice care nu s-au recuperat complet după criza financiară și să continue să susțină investițiile și proiectele din zonele defavorizate ale Uniunii Europene. Acest raport reliefează atât aspectele pozitive ale activității financiare a BEI, cât și acele aspecte ce trebuie îmbunătățite în perioada următoare, ceea ce va ajuta la o funcționare din ce în ce mai bună a BEI și va încuraja direcționarea fondurilor către proiectele și sectoarele financiare critice pentru dezvoltarea economică a statelor membre și a Uniunii Europene.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-immappjar internazzjonali ta' rqajja' ta' skart li jżommu f'wiċċ l-ilma  
- P8_DCL(2016)0093 - Waqgħet  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 86 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tfal li jitħallew fil-pajjiżi ta' oriġini ta' ġenituri li jaħdmu barra minn pajjiżhom  
- P8_DCL(2016)0086 - Waqgħet  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 59 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-aċċessibbiltà ta' akkomodazzjoni għal komunitajiet vulnerabbli  
- P8_DCL(2016)0074 - Waqgħet  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 91 - 13-12-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji