Eva JOLY : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Franza)

President 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Iżvilupp

Membri 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 16-07-2009 / 19-09-2010 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 20-09-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Gaboniża li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd fis-seħħ bejn iż-żewġ Partijiet  
- DEVE_AD(2013)519450 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar ir-restrizzjonijiet tas-sajd u l-ibħra ġuriżdizzjonali fil-Baħar Mediterran u fil-Baħar l-Iswed – mezzi għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti  
- DEVE_AD(2013)507960 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar il-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-taxxa u r-rifuġji tat-taxxa  
- DEVE_AD(2013)506062 -  
-
DEVE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar ir-rwol reġjonali tal-Pakistan u r-relazzjonijiet politiċi tiegħu mal-UE  
- DEVE_AD(2013)521550 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament b'appoġġ għal proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea.  
- DEVE_AD(2013)516659 -  
-
DEVE 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta’ fondi  
- DEVE_AD(2013)516643 -  
-
DEVE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-Isfida Żero Ġuħ tan-Nazzjonijiet Uniti  
- P7_DCL(2013)0004 - Waqgħet  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Data tal-ftuħ : 15-04-2013
Data ta’ għeluq : 15-07-2013
Numru ta’ firmatarji : 112 - 15-07-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-twaqqif ta' Jum Ewropew b'rikonoxximent tal-vittmi tal-kolonizzazzjoni Ewropea u l-iskjavitú kolonjali  
- P7_DCL(2013)0002 - Waqgħet  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Data tal-ftuħ : 15-04-2013
Data ta’ għeluq : 15-07-2013
Numru ta’ firmatarji : 116 - 15-07-2013
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar Parlament nadif  
- P7_DCL(2010)0059 - Waqgħet  
Sonia ALFANO , Eva JOLY , Rosario CROCETTA , Rita BORSELLINO  
Data tal-ftuħ : 05-07-2010
Data ta’ għeluq : 11-11-2010
Numru ta’ firmatarji : 75 - 11-11-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji