Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej
 • Ko-Teżoriera
 • ir-Renju Unit Conservative Party
 • Data tat-twelid: 9 t'Ottubru 1978, Stroud

Intervent(i) fis-seduta plenarja

28

Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini (dibattitu)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Pjan ta' azzjoni tal-UE kontra t-traffikar ta' organiżmi selvaġġi (dibattitu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Pjan ta' azzjoni tal-UE kontra t-traffikar ta' organiżmi selvaġġi (dibattitu) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

L-objettivi ewlenin għas-17-il Konferenza tal-Partijiet għas-CITES (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

It-tbagħbis tal-logħob

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Flussi ta' data transatlantiċi (dibattitu)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

18

RAPPORT Lejn strateġija għall-kummerċ diġitali

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

RAPPORT dwar politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

RAPPORT dwar strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment

INTA
28-06-2016 A8-0220/2016

Opinjoni bħala rapporteur

2

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

OPINJONI dwar Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar ta' Organiżmi Selvaġġi

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Opinjoni bħala shadow rapporteur

24

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

OPINJONI dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u l-proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

OPINJONI dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta’ drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

OPINJONI dwar il-konnettività tal-internet għat-tkabbir, il-kompetittività u l-koeżjoni: is-soċjetà Ewropea tal-gigabit u l-5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

OPINJONI dwar l-Unjoni Ewropea tad-Difiża

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iżgurar tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

OPINJONI dwar il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Proposta/i għal riżoluzzjoni

6

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

3

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ħarsien akbar tal-konsumatur fir-rigward ta’ diskrepanzi bejn il-veloċitajiet reklamati u dawk attwali tal-broadband

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Waqgħet

Dettalji

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 109 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-projbizzjoni tas-sjieda minn parti terza ta' players fl-isport Ewropew

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Waqgħet

Dettalji

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Data tal-ftuħ : 11-11-2015
Data ta’ għeluq : 11-02-2016
Numru ta’ firmatarji : 95 - 12-02-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-kanċer tas-sider fl-Unjoni Ewropea

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Magħluqa bmaġġoranza

Dettalji

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data tal-ftuħ : 27-04-2015
Data ta’ għeluq : 27-07-2015
Adottata (data) : 27-07-2015
Il-lista ta' firmatarji hija ppubblikata fl-Anness 02 għall-Minuti tat-07-09-2015
Numru ta’ firmatarji : 394 - 28-07-2015

Mistoqsija/jiet parlamentari

44

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Kummissjoni

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Kummissjoni

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Kummissjoni

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Kummissjoni

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Kummissjoni

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

16-05-2017 O-000042/2017 Kummissjoni

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Kummissjoni

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

14-02-2017 O-000013/2017 Kummissjoni

It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsijiet bil-miktub

10-01-2017 O-000003/2017 Kummissjoni

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Kummissjoni

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

1

 

Il-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija, l-assistenza teknika u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels