Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej
 • Ko-Teżoriera
 • ir-Renju Unit Conservative Party
 • Data tat-twelid: 9 t'Ottubru 1978, Stroud

Intervent(i) fis-seduta plenarja

28

Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini (dibattitu)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(15)

Pjan ta' azzjoni tal-UE kontra t-traffikar ta' organiżmi selvaġġi (dibattitu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Pjan ta' azzjoni tal-UE kontra t-traffikar ta' organiżmi selvaġġi (dibattitu) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

L-objettivi ewlenin għas-17-il Konferenza tal-Partijiet għas-CITES (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

It-tbagħbis tal-logħob

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Flussi ta' data transatlantiċi (dibattitu)

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(18)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

17

RAPPORT dwar politika koerenti tal-UE għall-industriji kulturali u kreattivi

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

RAPPORT dwar strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment

INTA
28-06-2016 A8-0220/2016

Opinjoni bħala rapporteur

2

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva fid-dawl tar-realtajiet tas-suq li qed jinbidlu

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

OPINJONI dwar Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar ta' Organiżmi Selvaġġi

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Opinjoni bħala shadow rapporteur

24

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra, u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

OPINJONI dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u l-proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

OPINJONI dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta’ drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

IMCO
02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723

OPINJONI dwar il-konnettività tal-internet għat-tkabbir, il-kompetittività u l-koeżjoni: is-soċjetà Ewropea tal-gigabit u l-5G

CULT
01-03-2017 CULT_AD(2017)595493

OPINJONI dwar l-Unjoni Ewropea tad-Difiża

IMCO
12-10-2016 IMCO_AD(2016)583872

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iżgurar tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern

IMCO
30-09-2016 IMCO_AD(2016)583879

OPINJONI dwar il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020

INTA
20-07-2016 INTA_AD(2016)583902

Proposta/i għal riżoluzzjoni

6

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

3

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ħarsien akbar tal-konsumatur fir-rigward ta’ diskrepanzi bejn il-veloċitajiet reklamati u dawk attwali tal-broadband

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Waqgħet

Dettalji

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 109 - 28-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-projbizzjoni tas-sjieda minn parti terza ta' players fl-isport Ewropew

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Waqgħet

Dettalji

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Data tal-ftuħ : 11-11-2015
Data ta’ għeluq : 11-02-2016
Numru ta’ firmatarji : 95 - 12-02-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-kanċer tas-sider fl-Unjoni Ewropea

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Magħluqa bmaġġoranza

Dettalji

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Data tal-ftuħ : 27-04-2015
Data ta’ għeluq : 27-07-2015
Adottata (data) : 27-07-2015
Il-lista ta' firmatarji hija ppubblikata fl-Anness 02 għall-Minuti tat-07-09-2015
Numru ta’ firmatarji : 394 - 28-07-2015

Mistoqsija/jiet parlamentari

40

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Kummissjoni

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

16-05-2017 O-000042/2017 Kummissjoni

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Kummissjoni

Projbizzjoni fil-livell tal-UE fuq il-moviment ta' annimali selvaġġi taċ-ċirku

14-02-2017 O-000013/2017 Kummissjoni

It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsijiet bil-miktub

10-01-2017 O-000003/2017 Kummissjoni

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Kummissjoni

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Kummissjoni

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Kummissjoni

  Commercial clothes collection industry - EU-Ukraine DCFTA

28-04-2016 E-003444/2016 Kummissjoni

  Sports funding criteria

07-04-2016 E-002823/2016 Kummissjoni

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels