Liem HOANG NGOC : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Franza)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Kumitat Speċjali dwar il-Kriżi Finanzjarja, Ekonomika u Soċjali
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 52a

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 205a

OPINJONI dwar il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 - it-taqsimiet kollha  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà reżidenzjali  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar Qafas ta' Governanza Korporattiva għall-kumpaniji Ewropej  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 131, Artikolu 131a, Anness II

Tweġibiet għall-mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Membri lill-BĊE u għall-mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Artikolu 131, Artikolu 131a u Anness II tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji