Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej
 • Membru tal-bureau
 • ir-Renju Unit Conservative Party
 • Data tat-twelid: 15 ta' Novembru 1969, Sutton Coldfield

Intervent(i) fis-seduta plenarja

159

L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (votazzjoni)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (dibattitu)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Linji gwida dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

In memoriam

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Sede Unika tal-Parlament Ewropew (dibattitu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Sede Unika tal-Parlament Ewropew (dibattitu) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Sede Unika tal-Parlament Ewropew (dibattitu) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-29 ta' April 2017 (dibattitu)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

19

RAPPORT dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur:

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

RAPPORT dwar FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

RAPPORT dwar l-Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

Opinjoni bħala shadow rapporteur

8

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 182/2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

OPINJONI dwar interpretazzjoni u implimentazzjoni tal-ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar l-Attivitajiet Finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

OPINJONI on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

OPINJONI li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar ir-Regoli tad-Dritt Ċivili dwar ir-Robotika

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni taʼ informazzjoni taʼ kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2007/36/KE rigward l-inkoraġġiment ta' involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-Direttiva 2013/34/UE rigward ċerti elementi tad-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela

01-06-2016 B8-0724/2016

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen

06-07-2015 B8-0686/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela

06-03-2015 B8-0238/2015

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

3

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kostruzzjoni tar-rotta ta' trasport strateġika Via Carpathia tar-reġjuni tal-Lvant tal-UE

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Waqgħet

Dettalji

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Data tal-ftuħ : 07-03-2016
Data ta’ għeluq : 07-06-2016
Numru ta’ firmatarji : 61 - 08-06-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-reġjun Karpazju fl-UE

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Waqgħet

Dettalji

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Data tal-ftuħ : 14-12-2015
Data ta’ għeluq : 14-03-2016
Numru ta’ firmatarji : 47 - 15-03-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tisħiħ tal-ħidma tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem fil-Venezwela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Waqgħet

Dettalji

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data tal-ftuħ : 26-10-2015
Data ta’ għeluq : 26-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 64 - 27-01-2016

Mistoqsijiet bil-miktub

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Kummissjoni

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Kummissjoni

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Kummissjoni

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Kummissjoni

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Kummissjoni

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Kummissjoni

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Kummissjoni

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Kummissjoni

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Kummissjoni

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Kummissjoni

Mistoqsijiet orali

2

Is-sitwazzjoni fis-settur tal-azzar

05-11-2015 O-000139/2015 Kummissjoni

It-tweġibiet tal-Kummissjoni għall-mistoqsijiet bil-miktub

05-05-2015 O-000046/2015 Kummissjoni

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

3

 

Approċċ integrat għall-Politika tal-Isport: governanza tajba, aċċessibbiltà u integrità (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Implimentazzjoni dwar Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels