Chrysoula PALIADELI

Gruppi politiċi

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Panhellenic Socialist Movement (il-Greċja)

Viċi President

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Membru

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Sostitut

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, is-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Attivitajiet parlamentari fil-plenarja – is-seba leġislatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

21

Il-programm "Erasmus għal Kulħadd" (dibattitu)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(15)

Programm "Ewropa Kreattiva" (dibattitu)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(16)

Rapport Annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2012 (dibattitu)

10-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-10(4)

Id-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi Balkani f'fażi ta' adeżjoni (A7-0136/2013 - Marije Cornelissen)

21-05-2013 P7_CRE-REV(2013)05-21(7.12)

Il-programm Erasmus jinsab fil-periklu? (dibattitu)

25-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-25(12)

L-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart (dibattitu)

02-02-2012 P7_CRE-REV(2012)02-02(5)

Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew (dibattitu)

15-11-2011 P7_CRE-REV(2011)11-15(17)

Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew (dibattitu) (2)

15-11-2011 P7_CRE-REV(2011)11-15(17)

Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew (dibattitu)

16-12-2010 P7_CRE-REV(2010)12-16(2)

Rapport(i) - bħala rapporteur

4

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

6

Opinjoni bħala rapporteur

3

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parterċipazzjoni tal-Unjoni fil-programm ta' Riċerka u Żvilupp għall-Għixien Attiv u Megħjun tal-Unjoni li qed isir b'mod konġunt minn diversi Stati Membri

FEMM
18-12-2013 FEMM_AD(2013)522834

OPINJONI dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT): il-kontribuzzjoni tal-EIT għal Ewropa iktar innovattiva

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489612

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 294/2008 dwar it-twaqqif tal-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

CULT
20-09-2012 CULT_AD(2012)489609

Opinjoni bħala shadow rapporteur

2

OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2012 kif modifikat mill-Kunsill – it-taqsimiet kollha

CULT
05-10-2011 CULT_AD(2011)467204

OPINJONI dwar il-mobilità u l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità u l-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-2020

PETI
25-05-2011 PETI_AD(2011)462744

Proposta/i għal riżoluzzjoni

1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Dwar in-nirien tal-foresti fis-sajf 2009

14-09-2009 B7-0044/2009

Mistoqsija/jiet parlamentari

25

VP/HR - Rimi tal-armi kimiċi Sirjani

17-01-2014 E-000443/2014 Kummissjoni

  Rise of Nazism in Europe - murder of a young man in Greece

23-09-2013 E-010779/2013 Kummissjoni

  Rise of Nazism in Europe - murder of a young man in Greece

23-09-2013 E-010778/2013 Kunsill

  European Commission involvement in closure of Greek National Radio and Television Foundation

12-06-2013 E-006826/2013 Kummissjoni

  Euronews in Greek

25-04-2013 E-004627/2013 Kummissjoni

  Automatic suspension of civil servants

03-04-2013 P-003751/2013 Kummissjoni

  Horizon 2020 - Social sciences and humanities

12-07-2012 E-006952/2012 Kummissjoni

  U-Multirank tool

20-04-2012 E-004120/2012 Kummissjoni

  U-Multirank (multi-dimensional global university ranking)

11-04-2012 E-003668/2012 Kummissjoni

  Horizon 2020 - Cultural heritage

29-02-2012 E-002343/2012 Kummissjoni

Dikjarazzjonijiet (Is-seba' leġiżlatura parlamentari)