Eva MAYDELL : Dar 

Membru 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina 

Sostitut 

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti 

L-aħħar attivitajiet 

Applikazzjoni tal-istadju Euro 5 għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili oħra (kodifikazzjoni) (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: L-impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Kuntatt