Paolo BORCHIA : Home 

Lid 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Laatste activiteiten 

Contact