Jean-Marie LE PEN : Home 

Lid 

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië 

Laatste activiteiten 

Ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 108, lid 6, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst (B8-0051/2019) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Overeenkomst EU-China in verband met de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact