Jean-Marie LE PEN : Home 

Lid 

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië 

Laatste activiteiten 

Bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee (A8-0149/2018 - Alain Cadec) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) FR  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact