Auke ZIJLSTRA : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 13-09-2011 / 30-06-2014 : Niet-fractiegebonden leden

National parties 

  • 13-09-2011 / 30-06-2014 : Partij voor de Vrijheid (Nederland)

Leden 

  • 26-09-2011 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 26-09-2011 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger 

  • 21-09-2011 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 21-09-2011 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
  • 19-01-2012 / 16-07-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 17-07-2012 / 30-06-2014 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 131, artikel 131 bis, bijlage II van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 131, artikel 131 bis, bijlage II van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact