• Godelieve   QUISTHOUDT-ROWOHL  

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL : Ontwerpresolutie(s) - 8e zittingsperiode