Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL : 3de zittingsperiode 

Fracties 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democratische Fractie) - Lid

National parties 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Ondervoorzitter 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie energie, onderzoek en technologie

Leden 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Commissie energie, onderzoek en tecnologie
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada

Plaatsvervanger 

 • 26-07-1989 / 11-10-1990 : Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
 • 12-10-1990 / 14-01-1992 : Commissie milieubeheer,volksgezondheid en consumentenbescherming
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid
 • 25-02-1992 / 10-02-1993 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegatie voor de betrekkingen met de lid-staten van de ASEAN, de Interparlementaire Organisatie van de ASEAN (AIPO) en de Republiek Korea