• Franck   PROUST  

Franck PROUST : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2016  
- TRAN_AD(2018)612370 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) voor het begrotingsjaar 2016  
- TRAN_AD(2018)613585 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake de EU-strategie ten aanzien van Iran na de sluiting van de nucleaire overeenkomst  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA