Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
 • Lid
 • Verenigd Koninkrijk Conservative Party
 • Geboortedatum: 29 juni 1954, London

Interventie(s) in de plenaire vergadering

46

Tenuitvoerlegging van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (debat)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4)

Participatie van personen met een handicap aan de Europese verkiezingen (debat)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(3)

Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (debat)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (korte presentatie)

28-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-28(29)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (debat)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(17)

Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia (debat)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(17)

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (debat)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladesh, met inbegrip van kindhuwelijken

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Verslag(en) - als rapporteur

2

Verslag(en) - als schaduwrapporteur

15

VERSLAG over arbeidsomstandigheden en onzeker werk

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

VERSLAG over sociale dumping in de Europese Unie

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

VERSLAG over het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020

EMPL
26-10-2015 A8-0312/2015

Advies als rapporteur

2

ADVIES inzake de uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven"

EMPL
28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586

ADVIES inzake het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Opinions - as shadow rapporteur

8

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen

AGRI
22-06-2018 AGRI_AD(2018)615454

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

EMPL
04-05-2018 EMPL_AD(2018)615267

ADVIES inzake arbeidsomstandigheden en onzeker werk

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2015

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

ADVIES inzake aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

ADVIES inzake het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2014

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Institutionele ontwerpresoluties

8

Ontwerpresolutie over maatschappelijk verantwoord ondernemen

12-03-2018 B8-0140/2018

Ontwerpresolutie over het werkprogramma van de Commissie voor 2018

30-06-2017 B8-0450/2017

Ontwerpresolutie over gebarentaal en professionele gebarentaaltolken

16-11-2016 B8-1230/2016

Ontwerpresolutie over werkgelegenheid voor jongeren

15-07-2014 B8-0052/2014

Schriftelijke verklaring(en)

1

Schriftelijke verklaring over ondersteuning van de toename van het aantal toiletten toegankelijk voor mensen met een beperking

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Vervallen

Details

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 124 - 28-07-2016

Schriftelijke vragen

5

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Commissie

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Commissie

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Commissie

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Commissie

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Commissie

Mondelinge vragen

2

Antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen

05-05-2015 O-000046/2015 Commissie

Agrarische innovatie in de EU

30-04-2015 O-000045/2015 Commissie

Schriftelijke stemverklaringen

1

 

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadres

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels