Kārlis ŠADURSKIS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Letland)

Leden 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss) LV  
 

Es atbalstu jauno Autortiesību direktīvu, jo uzskatu, ka radošo profesiju pārstāvjiem ir tiesības saņemt atlīdzību par savu darbu arī digitālajā vidē. Nav pieņemami, ka lielās interneta platformas pelna miljonus, izmantojot citu radītu saturu - bez jebkāda pienākuma par to norēķināties. Vai direktīva pieliks punktu vārda brīvībai un nogalinās internetu? Nē! Bet internets vairs nebūs mežonīgie rietumi autortiesību turētājiem. Protams, jaunā Autortiesību direktīva nav nevainojama, bet tas ir labākais iespējamais kompromiss starp visām iesaistītajām pusēm un interesēm, lai aizstāvētu radošo profesiju tiesības digitālajā vidē 21. gadsimta sākumā.

Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst (B8-0212/2019) LV  
 

Par šo rezolūciju bija tikai viens balsojums, tādēļ to atbalstīju. Šī ir visnotaļ simboliska rezolūcija, kurai nav un nebūs pilnīgi nekāda juridiska spēka. Taču gribu paskaidrot, ka man pilnīgi nepieņemams liekas 23. punkts, kurš prasa dalībvalstīm nodrošināt drošus un legālus ceļus ne tikai bēgļu, bet arī visu citu migrantu, patvēruma meklētāju nokļūšanai Eiropas Savienībā.

Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (B8-0096/2019, B8-0099/2019) LV  
 

Es atturējos balsojumā par FEMM komitejas rezolūciju “par pretreakciju pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā”, jo uzskatu, ka rezolūcija ir gaužām neobjektīva, ar izteikti kreisu politisko uzstādījumu. Rezolūcijas teksta kvalitāte ir ļoti zema un neskaitāmie dalītie balsojumi to nekādi nespēj uzlabot. Uzskatu, ka sieviešu tiesību ievērošana ES un dzimumu līdztiesība ir ļoti nopietni jautājumi, taču šī rezolūcija to padara par politisku izsmieklu un kreiso spēku mēģinājumu piesaistīt balsis pirms vēlēšanām, tādēļ te nav citas iespējas, kā atturēties balsojumā.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen