• Nils   TORVALDS  

Nils TORVALDS : Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het tussen de Europese Unie en de Unie der Comoren overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de thans geldende partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen  
- BUDG_AD(2014)526320 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen  
- BUDG_AD(2014)526285 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2012  
- PECH_AD(2014)523110 -  
-
PECH 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III - Commissie  
- PECH_AD(2014)523109 -  
-
PECH 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen  
- BUDG_AD(2013)519789 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen  
- BUDG_AD(2013)516780 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen ter ondersteuning van investeringsprojecten buiten de Europese Unie  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
ADVIES over de begroting 2014 van de Europese Unie – Afdeling III – Commissie  
- PECH_AD(2013)513404 -  
-
PECH 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen  
- BUDG_AD(2013)510671 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake begroting 2014 – Mandaat voor de trialoog  
- PECH_AD(2013)508186 -  
-
PECH 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen beide partijen  
- BUDG_AD(2013)500770 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van twee jaar  
- BUDG_AD(2013)500767 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij en van een nieuw protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius  
- BUDG_AD(2013)504061 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2011  
- PECH_AD(2013)502009 -  
-
PECH 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kiribati, anderzijds  
- BUDG_AD(2013)500769 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij [tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verordening nr. XXX/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem beleid]  
- BUDG_AD(2012)478640 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het verslag van de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep "Naar een echte economische en monetaire unie"  
- BUDG_AD(2012)496536 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Autonome Regering van Groenland, anderzijds  
- BUDG_AD(2012)492905 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 – alle afdelingen  
- PECH_AD(2012)492574 -  
-
PECH