Nils TORVALDS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
 • 01-02-2017 ... : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Ondervoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 ... : Svenska folkpartiet (Finland)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 14-07-2014 / 13-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 19-01-2017 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-03-2018 ... : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-07-2014 ... : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 02-12-2014 / 18-01-2017 : Commissie visserij
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 ... : Begrotingscommissie
 • 19-01-2017 ... : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2017 ... : Commissie visserij

Contact