Nils TORVALDS : Home 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Contact