Nils TORVALDS : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie visserij 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Laatste activiteiten 

Contact