Ruža TOMAŠIĆ : Home 

Lid 

Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Laatste activiteiten 

Contact