Dubravka ŠUICA : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 

Plaatsvervanger 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Contact