Neoklis SYLIKIOTIS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 11-01-2017 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Ondervoorzitter
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Ondervoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cyprus)

Voorzitter 

 • 30-01-2017 / 09-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 29-01-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 30-01-2017 / 01-07-2019 : Conferentie van delegatievoorzitters

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding  
- A8-0401/2018 -  
-
ITRE 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden  
- EMPL_AD(2018)623789 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie  
- ITRE_AD(2015)546676 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019  
- ITRE_AD(2018)623785 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/825 om de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen te verhogen en de algemene doelstelling ervan aan te passen  
- EMPL_AD(2018)620979 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Governance van de energie-unie (A8-0402/2017 - Michèle Rivasi, Jakop Dalunde) EL  
 

Οι στόχοι που τίθενται στην έκθεση και οι προτάσεις που προωθούνται δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη που υπάρχει για δραστικά μέτρα ώστε να προστατευτεί πραγματικά το περιβάλλον και να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά οι κλιματικές αλλαγές.
Παρόλο που το τελικό κείμενο είναι ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με την αρχική πρόταση που κατέθεσε η Κομισιόν, στα κύρια θέματα που τίθενται υπάρχει, ωστόσο, σημαντική υποχώρηση από το φιλόδοξο κείμενο που είχε αρχικά υιοθετήσει το Ευρωκοινοβούλιο. Για παράδειγμα, τίθεται στόχος για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 32% μέχρι το 2030, ενώ η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ζητούσε 35%. Επίσης, απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια και να στηριχτούν έμπρακτα οι ευάλωτες ομάδες.
Ο πλανήτης μας, μέσω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μας στέλνει σήμα κινδύνου και γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποφασιστικά, θέτοντας τις ανάγκες των ανθρώπων πάνω από τα συμφέροντα των πολυεθνικών που καταχρώνται καθημερινά τους φυσικούς πόρους καταστρέφοντας το περιβάλλον. Δεν αρκεί να θέτουμε δεσμευτικούς στόχους εάν δεν τεθούν και φιλόδοξοι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους, ώστε να στηρίξουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό τηρήσαμε αποχή.

De situatie in Hongarije (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EL  
 

Η κυβέρνηση Όρμπαν, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αποτελεί τρανή απόδειξη για το τι σημαίνει στην πράξη νεοφιλελευθερισμός, αντεργατική πολιτική και κοινωνική αναλγησία απέναντι στους ευάλωτους, ακόμα και στους αστέγους. Η οικονομική της πολιτική εξυπηρετεί πλήρως την ελίτ και στρέφεται εις βάρος του ουγγρικού λαού. Απαγόρευση των απεργιών· διαφθορά· αυταρχισμός και υπερσυγκέντρωση εξουσιών· ρατσισμός και ξενοφοβία· όλα αυτά, μαζί με τον αντικομμουνισμό της ουγγρικής Κυβέρνησης, συνθέτουν την πραγματικότητα που εξοντώνει τον ουγγρικό λαό. Η πολιτική Όρμπαν όχι μόνο δεν συνιστά «αντισυστημική εναλλακτική» στα αδιέξοδα που συσσωρεύει η κυρίαρχη πολιτική στην ΕΕ, αλλά αποτελεί μια από τις πιο αντιλαϊκές, αντιδραστικές και οπισθοδρομικές εκδοχές αυτού του συστήματος και αυτών των πολιτικών. Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίσαμε την πρόταση για την ενεργοποίηση του Άρθρου 7, στέλνοντας σαφές και ηχηρό μήνυμα στην ουγγρική κυβέρνηση αλλά και στους υπόλοιπους ακροδεξιούς ομοϊδεάτες της σε όλη την Ευρώπη πως οι πολιτικές τους δεν θα γίνουν ανεχτές. Κρίσιμο ζήτημα παραμένει το γεγονός πως οι ευαισθησίες της ΕΕ σε τέτοια θέματα είναι επιλεκτικές. Ωστόσο η Αριστερά, μακριά από λογικές δύο μέτρων και δύο σταθμών, θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στην ιδεολογία, τα συμφέροντα και τις πολιτικές που πρεσβεύει ο «κάθε Όρμπαν» στην Ευρώπη, με όποιο περιτύλιγμα κι αν αυτές προωθούνται.

Voortgang met de mondiale pacten van de VN voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen (B8-0184/2018) EL  
 

Υπερψήφισα, όχι επειδή το ψήφισμα είναι ολοκληρωμένο αλλά επειδή πρέπει να σταλεί ισχυρό μήνυμα ενάντια στις φωνές της ακροδεξιάς, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, προεξάρχοντος του Προέδρου των ΗΠΑ ο οποίος απέσυρε τη χώρα του από τις διαπραγματεύσεις για τα Σύμφωνα για τη Μετανάστευση αλλά και των ομοϊδεατών του σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ο ρατσισμός δεν μπορεί ποτέ να είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι το βασικό μήνυμα που στέλνει αυτό το ψήφισμα για την ανάγκη μιας μεταναστευτικής πολιτικής που να έχει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, για να μπορεί η ΕΕ να συμβάλει σε μια πραγματικά ανθρωποκεντρική παγκόσμια πολιτική μετανάστευσης, θα πρέπει πρώτα η ίδια να εγκαταλείψει την σημερινή αντιμεταναστευτική πολιτική της, τη στρατηγική της «Ευρώπης-Φρούριο», την καταστολή των προσφυγικών ροών με στρατιωτικές επιχειρήσεις και θαλάσσιες περιπολίες, τις συμφωνίες με αυταρχικά γειτονικά κράτη για να καθίστανται οι συνοριοφύλακες της Ευρώπης κέρβεροι. Δυστυχώς αυτά δεν αναφέρονται στο ψήφισμα. Τασσόμαστε ενάντια στους πολέμους, τις επεμβάσεις και τις νεοαποικιοκρατικές οικονομικές πολιτικές των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ που δυστυχώς στηρίζει η ΕΕ. Είναι αυτές οι πολιτικές που δημιουργούν τους πρόσφυγες και εξαθλιωμένους φτωχούς που αναγκάζονται να ξεριζωθούν για να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over Leonard Peltier  
- P8_DCL(2016)0113 - Vervallen  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 29 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over de "visserijoorlog" en de veiligheid van vissers  
- P8_DCL(2016)0092 - Vervallen  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Neoklis SYLIKIOTIS , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 38 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de regulering van de melkmarkt  
- P8_DCL(2016)0066 - Vervallen  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 77 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen